Månads arkiv:juni2012

hi archyive

Detta är den tredje predikan i ämnet helande.  http://min.us/mkD0SKZZu

Detta är andra predikan i en serie om helande av Per Westerberg. Har du frågor eller synpunkter; hör av dig. http://min.us/mYSZmb9xg Predikan börjar efter 23 sek.

Kristineberg var från början en lantgård i Lappland. En kvinna som hette Kristina hade ägt gården, därav namnet. 1935 undersöktes området och man hittade stora malmtillgångar på djupet. 1940 startades brytning i stor skala och ett gruvsamhälle växte upp med namnet Kristineberg. På kvällen den 28 nov 1946 sprängde man som vanligt och gick sedan hem. På morgonen fick man se en över 2 meter hög silverglänsande Kristus-gestalt som framträdde i relief ur bergväggen på 107 meters djup under markytan.

kristinebergsbilden11
I slutet av 1800-talet kom en kvinna från Lappland med en profetia som finns nedtecknad och förvaras på Länsmuseet i Umeå. ”I Norden finns ett land med ett resligt folk och folken i Nordanlanden skall…

skonas i det längsta från de vedermödor som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Var berget finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlandet vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordanlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett. Det kommer en tid råda stor häpnad inför Kristus-bilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket.” Detta är en del av profetian.                                                                                                                                                 Ännu märkligare är det att samhället heter Kristineberg = Krist inne i berg, innan Kristus-bilden blev synlig. På grund av denna händelse var det många som omvände sig och sökte Gud till frälsning. Hoppas att du också blir berörd och söker Gud. Han söker dig för Han älskar dig. Per Westerberg

Vi har fått två nya däck som gåva till barnhemmets skolbuss. Det behövdes som ni ser.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

500 kg fiskbullar är bra mat för de gamla på ålderdomshemmet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nu har hon “kört” rullator för första gången i sitt liv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

50 st härliga ekenssängar har de fått till ålderdomshemmet.

Moldavien-och-privat-2012-134-e1339578574919

Tack för den härliga sängen.

Moldavien-och-privat-2012-138-e1339578673828

Predikan av Per Westerberg http://minus.com/mqyPlCGzs/1f

Predikan av Per Westerberg. http://min.us/mbfTm8UX4F