Månads arkiv:juli2012

hi archyive

Guds plan med ditt liv. http://min.us/mbjIIItUDP Predikan av Per Westerberg. Guds plan för resten av ditt liv kan du finna om du söker honom av allt ditt hjärta. Det finns inget bättre här i livet. Dessutom trygghet inför evigheten. (Predikan börjar efter 28 sek. Tyvärr dålig ljudkvalite.)

Herrens Herrens Ande är över DIG   http://min.us/m7EysoIfR