Månads arkiv:februari2019

hi archyive

Dom är ju barfota allihop

Två skohandlare åkte till Afrika. När de kom hem sa den ene ”det går ju inte att sälja skor där. Dom är ju barfota allihop.” Den andre sa ”VILKEN MARKNAD! Dom är ju barfota allihop. Det här är inte min bild av Afrika, men du förstår säkert poängen.” Din och min inställning till problem vi möter har en avgörande betydelse.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder sägs det. Massor av människor i vårt land tror inte på Gud, inte på den Gud som bibeln talar om i alla fall. Det är ingen idé att predika här. Dom är ju andligt barfota allihop. VILKEN MARKNAD för evangeliet! Det finns massor av människor i vårt land som inte tror på det glada budskapet om Jesus, för att ingen har talat om det på ett bra sätt. Dom är ju andligt barfota allihop. Att vara andligt barfota är värre än att aldrig ha haft ett par skor. Det gäller ju inte bara det här livet utan hela evigheten. Du som är en bekännande kristen, res dig och gå ut med det glada budskapet. Nu är det dags för dig som är u-båtskristen att komma upp till ytan. U-båtskristen vad är det? Det är när man är kristen när det passar. För det mesta är man kristen under ytan så att ingen ser det och kommer upp till ytan ibland när det passar. Det är en privatsak. Nej, våga tala om att DU tror på Jesus. Berätta att han har frälst dig, att han är din Herre. Fatta ett nytt beslut att du vill följa honom till 100 %. Det går inte att vara kristen i hemlighet. Du behövs för att rädda människor som är på väg att gå evigt förlorade. Vilken marknad för evangeliet! Vet du vilka länder det är som har de största framgångarna för evangeliet och förkunnelsen om att du måste tro på Jesus för att bli frälst och få komma till himlen när detta livet är slut? Det är Iran och Kina. När någon blir frälst i de länderna kan de räkna med svår förföljelse och ibland blir de dödade, men frälsningen är så dyrbar för dem så de tvekar inte att följa Jesus. Hur kan de ha en sådan framgång trots förföljelsen? Så här gör dom. Dom berättar att Jesus är Gud Son, att han tog straffet för våra synder, uppstod på tredje dagen, att han är enda vägen till Gud och att när du tror på Jesus blir du frälst. Sen frågar dom 1. Vill du bli frälst? 2. Omvänd dig i så fall. 3. Tro på Jesus. 4. Låt dig döpas. 5. Bli döpt i den helige Ande. De samlas sedan i små grupper i hemmen och alla fortsätter att berätta om Jesus, för Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Låt oss göra likadant!

Per Westerberg

per@forsamlingenordet.se

Namnet Jesus

Predikan av Glenn Hedlund

Strömmar av levande vatten

Predikan av Per Westerberg

Februari-19

Vilket kom först, hönan eller ägget?

Jag tror tuppen kom först. Eller så skapade Gud tuppen och hönan samtidigt. Men, vem som kom först spelar ingen roll för mig.  Frågan är viktigare än så. Om det inte finns en Gud som har skapat allt, hur har då allt blivit till. Hela utvecklingsläran är ett misslyckat försök att bortförklara Gud. Allt kan inte ha kommit till av en slump. Biologiprofessorn Dean Kenyon vid San Fransiscos statliga universitet började tvivla på Darwins idéer om hur allt blivit till efter 25 år som professor. Livet skulle kunna vara resultatet av ”Intelligent Design” nämnde han för sina studenter. Då fick han order av universitets-ledningen att i fortsättningen inte nämna design-alternativet för sina studenter utan enbart hålla sig till darwinistiska förklaringar. Detta är bara ett exempel på hur forskare runt om i världen ”måste” säga det som bortförklarar att det finns en Gud. Men sanningen kommer ikapp. Det går inte att förklara skapelsen, livet, hur allt blivit till om det inte finns en skapare. Ju längre forskningen kommer desto tydligare ser man att skapelsen är så fulländad och så perfekt samordnad så att om en del blir fel slutar allt att fungera. E. coli-bakterier är nödvändiga för normal matsmältning. I en människas avföring finns 100 miljarder bakterier per gram avföring. Varje bakterie består av 30 proteiner. 29 kunde inte vänta till den 30:e hade utvecklats. Alla 30 måste vara skapade samtidigt.    När jag bytte hjärtklaff för drygt ett år sen hade dom en maskin som pumpade runt mitt blod medan dom opererade. Vilken fantastisk uppfinning. Men Gud har gett dig och mig ett hjärta som är en självgående pump som fungerar i 75 år eller mer. Det slår 2,5 miljarder gånger under en livstid. Hjärtat pumpar runt 20 000 liter blod per dygn. Vem är konstruktören? Biet är ett av naturens märkligaste djur. De flesta av de 20 000-40 000 bin som finns i en bikupa är arbetsbin. Så här är deras liv. De första dagarna matar de larverna med mjölk från mjölk-körtlarna på huvudet. Efter 11 dagar hämtar de nektar. Då försvinner mjölkkörtlarna och honungssäckarna fylls med nektar. 15 dagar gamla börjar samma bin tillverka vax och på 18:e dagen blir de vaktbin. Har slumpen ordnat allt det här? Nej, Gud finns och han har skapat denna fantastiska värld. Han älskar dig och vill att du ska vända dig till honom.

Fakta från Johnny Bergmans bok Slump eller Intelligent Design.

Per Westerberg

Per@forsamlingenordet.se

 

Jesus

Predikan av Glenn Hedlund