Månads arkiv:oktober2019

hi archyive

nov -19

Apor är väldigt intelligenta djur och det finns många likheter mellan en apa och en människa. Både en apa och en människa kan lära sig allt möjligt och rent kroppsligt finns det också många likheter, både utanpå och inuti. Även psykiskt finns det många likheter. Vi (människor och apor)kan bli arga, ledsna, kärleksfulla, irriterade, hotfulla och kan bli upptända av att möta en av det andra könet. Det finns många andra djur som är intelligenta. Råttor är väldigt läraktiga. Jag såg häromdan att de har lärt råttor att köra bil. De satt i sina små bilar och styrde dem till maten de såg. Flyttade man på maten, så backade de och vände bilen mot maten. Själv har jag fått en ny hjärtklaff och den var av kalv sa läkaren, så vi har mycket gemensamt med hela djurvärlden. Tänk så mycket kärlek och närhet vi kan ha med våra husdjur. Men jag har aldrig sett en apa eller något annat djur som tillber en gudabild eller böjer knä eller knäpper händerna för att be till någon gud. Där är den stora skillnaden. Människor i alla kulturer i alla tider har vetat att det finns en värld som vi inte kan se med våra vanliga ögon och att livet inte är slut när vi dör. Bibeln säger: ”Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.” Du kan kalla dig ateist, men längst där inne vet du att Gud finns. Det räcker att du vänder dig om och söker honom, så är han där. Den frid som du längtat efter får du när du förstår att Gud älskar dig och att han har sänt sin Son Jesus för att frälsa dig. Det finns hopp för dig. Gud är nådig och barmhärtig och väntar på att du ska söka honom av hela ditt hjärta. Ingen av oss kan helt förstå Guds verk, men den som håller på att drunkna ropar på hjälp även om han inte förstår allt. På samma sätt kan du ropa på hjälp när du håller på att drunkna i livets problem. Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” Ps 50:15 Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jer 33:3

Per Westerberg                                                   per@forsamlingenordet.se

Predikan av Glenn Hedlund

Predikan av Martin Johansson

Lyssna! Gud talar

Fredag 19.00 Livet i den Helige Ande

Lördag 11.00 Brunch. Samtal där du får ställa frågor. Anmäl dig gärna till Brunchen så vi vet hur många som kommer. Maila till per@forsamlingenordet.se

Lördag 18.00 Helande/Mirakelmöte

Söndag 11.00 Lyssna! Gud talar. Livet i den Helige Ande

Mästarevägen 4455 35 Munkedal

www.forsamlingenordet.seper@forsamlingenordet.se

Tel 070-540 85 23

Vem är Bengt Wedemalm?

Bengt Wedemalm är en dynamisk predikant och pionjär som har rest i 60 + nationer. Redan i början av 80-talet reste han in i de tidigare öststaterna som en av de första pionjärerna att förkunna de goda nyheterna om Jesus. Gud använde Bengt på mirakulösa sätt för att öppna upp stängda nationer (som Albanien) och han var involverad i att plantera kyrkor i alla de tidigare kommunistiska länderna. Bengt har också nått ut i stor utsträckning till de islamiska nationerna; han älskar och njuter av att utmanas av stängda dörrar. Som en eftertraktad konferenstalare är Bengt känd för att bära en ande av tro och att han rör sig starkt i de övernaturliga gåvorna. Hans illustrerade och livliga predikningar hjälper människor att bemästra sin vardag genom Guds kraft. Bengt är född i Sverige men är för närvarande bosatt i London och engagerad i olika kyrkonätverk i England och internationellt. För mer information: www.bengtwedemalm.com.

Okt -19

Rakt på Sak

Du behöver bli frälst och det finns bara en som kan frälsa dig och det är JESUS. Han är den ende som kan förlåta dig och rena dig från all din synd. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Enda möjligheten för dig att komma till Gud är genom att tro på JESUS. Ingen annan religion, ingen annan tro kan hjälpa dig att komma till Gud. Bara JESUS kan. Hos ingen annanfinns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Apg 4:12 Gud älskar dig så mycket, fast du är en syndare, att han sände JESUS. På korset tog JESUS, GUDS EGEN SON, straffet för dina synder. Därför är han den ende som kan både förlåta och rena dig från alla dina synder. På 3:e dagen uppväckte Gud JESUS från de döda. Därför kan du bli frälst idag när du omvänder dig och tror på JESUS. När DU tror på JESUS, säg det till någon.         Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att JESUS är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.                                                 

1. Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mig giv!
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

Lina Sandell

 Per Westerberg     per@forsamlingenordet.se