Månadens Eftertanke

Jesus älskar dig

  Jesus, Guds Son älskar dig så mycket att han dog på korset och tog straffet för dina synder. När du tror på honom blir du förlåten, du blir rättfärdig i Guds ögon. Du blir ett Guds barn och får evigt liv. Nu kan du leva i en daglig gemenskap med Jesus utan dåligt samvete.…

Läs mer

Vad händer när man dör?

Vad händer när man dör? Finns det en himmel och ett helvete? Eller är det bara slut? Eller blir jag född en gång till i ett högre kast om jag skött mig bra? Visst är frågan viktig. Bibeln talar rakt på sak i den här frågan. Ingen människa kan bli tillräckligt helig för att få…

Läs mer

Gud älskar dig

GUD ÄLSKAR DIG! Det märker jag inte, kanske du säger. Tänk dig en tom glasflaska med korken ordenligt intryckt som flyter omkring i Atlanten. Den är omsluten av hur mycket vatten som helst, men inget kommer in i flaskan så länge korken är kvar. På liknande sätt är du omsluten av Guds kärlek, men du…

Läs mer

1980 rasade Tjörnbron

Den 18 januari 1980 kl 01.30 rasade den 278 m långa Tjörnbron när den blev påkörd av ett fartyg. Åtta människor omkom i de sju fordon som körde över brokanten. En av bilarna stoppades av en privatperson, men han blev inte trodd utan även den bilen körde över brokanten.

Läs mer

OM (Del 2)

Om Gud har skapat allting, då har han skapat dig också. Han skapade inte dig till en robot som alltid gör det han programmerat dig till att göra. Han skapade dig till Guds avbild, med en fri vilja att göra det som Han vill eller det som du vill. Gud älskar dig och vill att…

Läs mer

OM (Del 1)

Om Gud inte finns utan allting har blivit till av en slump, så är livet egentligen meningslöst. Då finns det inget som är rätt eller fel. Dåligt samvete är bara något de religiösa har hittat på. Om jag gör en stöldturné och lyckas komma över en miljon utan att åka fast har jag ju gjort…

Läs mer

Du kan hjälpa oss

Vi är mycket tacksamma till er som har stött vårt missionsarbete genom allt ni har skänkt till oss. Vi har nu skickat hjälpsändningar i snart 25 år till fattiga barnfamiljer, barnhem, gamla och sjuka, till sjukhus, skolor och ålderdomshem. Du kan hjälpa oss på många olika sätt och ett sätt är att du kommer och…

Läs mer

Jesus ska komma tillbaka del 4

Bibeln talar om att det ska komma en period på sju år, som kommer att vara den värsta i hela mänsklighetens historia. Den är uppdelad i två 3,5 års perioder, där den sista delen kommer att vara värst. Under den perioden kommer en världshärskare träda fram som kallas Antikrist eller Vilddjuret och vid sin sida…

Läs mer

Jesus ska komma tillbaka del 3

Matt 24:14 ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Innan Jesus kommer tillbaka ska evangeliet, det glada budskapet om Jesus predikas för alla folk. Det var missions- befallningen som Jesus gav sina lärjungar efter uppståndelsen. Inte förrän i våra dagar har…

Läs mer

Jesus ska komma tillbaka del 2

”Jesus sa att judarna skulle föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.” 1948 uppfylldes den andra delen av den profetian. Judarna fick tillbaka sitt land. Det finns många fler tecken att Jesus kommer snart. Du har säkert hört talas om Sodom. Det var…

Läs mer