Församlingen

image1

Församlingen Ordet är en fri kristen församling, som inte är knuten till något samfund. För att förklara var vi hör hemma brukar jag säga att vi är en Baptist-Pingst-Livets Ords Missionsförsamling med Lutherska rötter. Den startades hösten 1987 av 3 personer som en husförsamling. Vi träffades ett par gånger i veckan till undervisning, bön, lovsång och gemenskap. Våra kollektpengar skickade vi till en mission i Indien. 1990 hyrde vi en lokal i Håby och 1994 köpte vi vår lokal på Munkeland.

Idag är vi en liten församling, men med ett stort missionsarbete i Rumänien, Bulgarien, Moldavien och Transnistria. Vår målsättning är att vi även i Sverige ska få se Guds rike gå fram med storm, där många människor blir frälsta och botade från sina sjukdomar genom kraften i namnet Jesus.

Per Westerberg